• 0918 546 634
 • 0919 131 355
 • kristav@kristav.sk
 • odpadykristavsro@gmail.com

ODVOZ, LIKVIDÁCIA ODPADU

 • stavebný odpad
 • zemina a kamenivo
 • asfalt
 • popol a škvara
 • ostatné odpady

ZEMNÉ, BÚRACIE PRÁCE

PRENÁJOM VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV - DRVIČKA

PREDAJ RECYKLÁTOV

 • stavebný
 • betónový
 • zemina a kamenivo
 • asfaltový

© 2017 KRISTAV s.r.o All rights reserved.