• 0918 546 634
 • 0919 131 355
 • kristav@kristav.sk
 • odpadykristavsro@gmail.com

O Nás

ÚVOD > O NÁS

Spoločnosť KRISTAV s. r. o. so sídlom v Prešove Vám ponúka služby v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

 • Prevádzkujeme zariadenie na zber odpadu na adrese Strojnícka č.7 v Prešove.
 • Zabezpečujeme odvoz a likvidáciu stavebného odpadu z novostavieb, rekonštrukcií, demolácií stavieb, či už pre organizácie, stavebné firmy, obce alebo súkromné osoby.
 • Naša spoločnosť je držiteľom Potvrdenia o registrácii na činnosť podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, ktoré bolo vydané Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie v Prešove.
 • Naša spoločnosť pôsobí v Prešovskom a Košickom kraji, predovšetkým v Prešove a jeho širšom okolí. Našim cieľom je poskytovať služby tak, aby sme prispeli k ochrane životného prostredia a zdraviu ľudí za dostupnú cenu a v súlade s legislatívou.
 • V prípade potreby reagujeme promptne a veľkoobjemový kontajner (VOK) Vám vieme pristaviť alebo odviesť do 1 hodiny od nahlásenia alebo po vzájomnej dohode.
 • Spolupracujeme a máme zazmluvnených približne 90 spoločností a obcí.
 • Naša spoločnosť prevádzkuje mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu - drviaca lyžica
 • Predaj recyklátov : stavebný, betónový, zemina a kamenivo, asfaltový

© 2017 KRISTAV s.r.o All rights reserved.