• 0918 546 634
  • 0919 131 355
  • kristav@kristav.sk
  • odpadykristavsro@gmail.com

FOTOGALÉRIA

Vozidla a mechanizmy

Veľkoobjemové kontajnery (VOK)

4 m3 – nízky otvorený ramenný - zmiešaný objemný odpad - 150 €/1 t bez DPH, v cene doprava v rámci Prešova + manipulácia, doprava mimo Prešova - 1,50 €/1 km bez DPH, pri množstve odpadu nad 1 t účtujeme 79 € bez DPH za každú začatú tonu

7 m3 – nízky otvorený hákový - stavebný odpad, suť, drevo, konáre - 130 - 150 €/1 t bez DPH, nosnosť naplneného kontajnera 10 - 12 t, v cene doprava v rámci Prešova + manipulácia, doprava mimo Prešova - 1,50 €/1 km bez DPH

7 m3 – nízky otvorený hákový - stavebný odpad, suť, drevo, konáre - 130 - 150 €/1 t bez DPH, nosnosť naplneného kontajnera 10 - 12 t, v cene doprava v rámci Prešova + manipulácia, doprava mimo Prešova - 1,50 €/1 km bez DPH

6 m3 – nízky otvorený hákový - stavebný odpad, suť, drevo, konáre - 130 - 150 €/1 t bez DPH, nosnosť naplneného kontajnera 9 - 11 t, v cene doprava v rámci Prešova + manipulácia, doprava mimo Prešova - 1,50 €/1 km bez DPH

11 m3 – vysoký otvorený ramenný - zmiešaný objemný odpad - 250 €/2 t bez DPH, v cene doprava v rámci Prešova + manipulácia, doprava mimo Prešova - 1,50 €/1 km bez DPH, pri množstve odpadu nad 2 t účtujeme 79 € bez DPH za každú začatú tonu

13 m3 – vysoký otvorený hákový - zmiešaný objemný odpad - 300 €/2 t bez DPH, v cene doprava v rámci Prešova + manipulácia, doprava mimo Prešova - 1,50 €/1 km bez DPH, pri množstve odpadu nad 2 t účtujeme 79 € bez DPH za každú začatú tonu

13 m3 – vysoký uzavretý hákový - zmiešaný objemný odpad - 300 €/2 t bez DPH, v cene doprava v rámci Prešova + manipulácia, doprava mimo Prešova - 1,50 €/1 km bez DPH, pri množstve odpadu nad 2 t účtujeme 79 € bez DPH za každú začatú tonu

13,5 m3 – vysoký ramenný hákový - zmiešaný objemný odpad - 300 €/2 t bez DPH, v cene doprava v rámci Prešova + manipulácia, doprava mimo Prešova - 1,50 €/1 km bez DPH, pri množstve odpadu nad 2 t účtujeme 79 € bez DPH za každú začatú tonu

29 m3 – vysoký otvorený hákový - zmiešaný objemný odpad - 350 €/3 t bez DPH, v cene doprava v rámci Prešova + manipulácia, doprava mimo Prešova - 1,50 €/1 km bez DPH, pri množstve odpadu nad 3 t účtujeme 79 € bez DPH za každú začatú tonu

7,5 m3 – vysoký otvorený ramenný - zmiešaný objemný odpad - 250 €/2 t bez DPH, v cene doprava v rámci Prešova + manipulácia, doprava mimo Prešova - 1,50 €/1 km bez DPH, pri množstve odpadu nad 2 t účtujeme 79 € bez DPH za každú začatú tonu

11,5 m3 – vysoký uzavretý hákový - zmiešaný objemný odpad - 250 €/2 t bez DPH, v cene doprava v rámci Prešova + manipulácia, doprava mimo Prešova - 1,50 €/1 km bez DPH, pri množstve odpadu nad 2 t účtujeme 79 € bez DPH za každú začatú tonu

© 2017 KRISTAV s.r.o All rights reserved.