• 0918 546 634
  • 0919 131 355
  • kristav@kristav.sk
  • odpadykristavsro@gmail.com

FOTOGALÉRIA

Vozidla a mechanizmy

Veľkoobjemové kontajnery (VOK)

4 m3 – nízky otvorený ramenný - zmiešaný objemný odpad

7 m3 – nízky otvorený hákový - stavebný odpad, suť, drevo, konáre

7 m3 – nízky otvorený hákový - stavebný odpad, suť, drevo, konáre

6 m3 – nízky otvorený hákový - stavebný odpad, suť, drevo, konáre

11 m3 – vysoký otvorený ramenný - zmiešaný objemný odpad

13 m3 – vysoký otvorený hákový - zmiešaný objemný odpad

13 m3 – vysoký uzavretý hákový - zmiešaný objemný odpad

13,5 m3 – vysoký ramenný hákový - zmiešaný objemný odpad

29 m3 – vysoký otvorený hákový - zmiešaný objemný odpad

7,5 m3 – vysoký otvorený ramenný - zmiešaný objemný odpad

11,5 m3 – vysoký uzavretý hákový - zmiešaný objemný odpad

Zariadenie na zber odpadov

Zariadenie na zber odpadov

Cerifikovaná váha

Zhodnocovacie zariadenie - drviaca lyžica

Zhodnocovacie zariadenie - drviaca lyžica

Zhodnocovacie zariadenie - drviaca lyžica

Zhodnocovacie zariadenie - drviaca lyžica

© 2017 KRISTAV s.r.o All rights reserved.