• 0918 546 634
  • 0919 131 355
  • kristav@kristav.sk
  • odpadykristavsro@gmail.com

Cenník

ÚVOD > CENNÍK

Cenník uskladnenia odpadu

Odpad podľa katalógového čísla Cena za tonu bez DPH
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škrídiel, obkladového materiálu a keramiky 6,00 € - 8,00 € - cena sa určí podľa frakcie
17 05 04 Zemina a kamenivo 5,00 €
17 05 06 Výkopová zemina 4,00 €
17 03 02 bitúmenové zmesi ( asfalt ) 20,00 €
10 01 01 popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedených v 10 01 04 27,00 €
Cenník VOK na vyžiadanie
Predaj zemina a kamenivo recyklát 2,50 €
Predaj zmesový ( suťový ) recyklát 3,00 €
Predaj betónový recyklát 4,00 €

© 2017 KRISTAV s.r.o All rights reserved.