• 0918 546 634
  • 0919 131 355
  • kristav@kristav.sk
  • odpadykristavsro@gmail.com

Cenník

ÚVOD > CENNÍK

Cenník uskladnenia odpadu

Odpad podľa katalógového čísla Cena za tonu bez DPH
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škrídiel, obkladového materiálu a keramiky 5,50 € - 6,50 € cena sa určí podľa frakcie
17 05 04 Zemina a kamenivo 4,00 – 4,50 € cena sa určí podľa frakcie kameňa
17 05 06 Výkopová zemina 3,00 € - 3,50 cena sa určí podľa kvality zeminy
Cenník VOK na vyžiadanie

© 2017 KRISTAV s.r.o All rights reserved.