• 0918 546 634
  • 0919 131 355
  • kristav@kristav.sk
  • odpadykristavsro@gmail.com

Cenník

ÚVOD > CENNÍK

Cenník uskladnenia odpadu

Odpad podľa katalógového čísla Cena za tonu bez DPH
17 01 01 Betón - malá frakcia 15,00 €
17 01 01 Betón - veľká frakcia 16,00 €
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky 13,00 €
17 03 02 bitúmenové zmesi ( asfalt ) 23,00 €
10 01 01 popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedených v 10 01 04 30,00 €
17 05 04 Zemina a kamenivo 11,00 €
17 05 06 Výkopová zemina 10,00 €
Predaj zmesový ( suťový ) recyklát 7,00 €
Predaj betónový recyklát 8,00 €
Predaj zemina a kamenivo recyklát 6,00 €
Cenník VOK na vyžiadanie

© 2017 KRISTAV s.r.o All rights reserved.