• 0918 546 634
 • 0919 131 355
 • kristav@kristav.sk
 • odpadykristavsro@gmail.com

NAŠE SLUŽBY

ÚVOD > NAŠE SLUŽBY

Ponúkame:

 • zber stavebného odpadu do zariadenia na zber odpadov
 • prenájom veľkoobjemových kontajnerov (VOK 4 – 30 m3) na :
  • stavebnú sutinu
  • zmiešaný odpad
  • drevo
  • sklo
  • plasty
  • iné ostatné odpady
 • odvoz ostatného odpadu rôzneho druhu
 • likvidácia – zneškodnenie odpadu
 • uskladnenie zeminy, stavebnej sutiny a stavebného odpadu
 • uskladnenie odpadu – stavebná sutina
 • uskladnenie odpadu – hrubý betón
 • uskladnenie odpadu – čistá zemina
 • riešenie pri zabezpečení likvidácie čiernych skládok
 • poradenstvo v oblasti nakladania s odpadom
 • prenájom stacionárneho lisu s prípojným kontajnerom 30 m3                                 ( papier, kartón, plasty, fólie ) 
 • zhodnocovanie stavebného odpadu priamo u zákazníka
 • predaj recyklátu - betónový, zmesový, triedená zemina a kamenivo                        

Disponujeme 200 kusmi kontajnerov:

 • hákové – otvorené, uzavreté
 • ramenné – otvorené, uzavreté
 • lanové – otvorené, uzavreté
sluzby

Naša spoločnosť tiež ponúka:

 • búracie a zemné práce
 • prípravné práce pre stavby
 • doprava nákladnými vozidlami nad 3,5 t

Prenájom stavebných strojov:

 • 1 ks kolesový bager Komatshu VW 160 (objem varechy 1 m3)
 • 4 ks kolesový traktorbager Komatshu WB93R s príslušenstvom lyžíc (30, 40, 60, 80, 90, svahovačka a búracie kladivo)
 • 1 ks Mercedes - nákladný 8 - kolový trojstranný sklápač s nosnosťou 17,5 ton
 • 2 ks TATRA 815 - nákladný jednostranný sklápač
 • 1 ks Mercedes - špeciálne nákladné vozidlo s hákovým a ramenným reťazovým nosičom kontajnerov s nosnosťou 20 ton
 • 1 ks MAN - špeciálne nákladné vozidlo s hákovým a ramenným reťazovým nosičom kontajnerov

© 2017 KRISTAV s.r.o All rights reserved.